Kategoriarkiv: Utvidgat uppdrag

Träffpunkt biblioteksplaner och trend 2017

Träffpunkt biblioteksplaner           Presentation  Video Träffpunkt biblioteksplaner PowerPoint  Träffpunkt biblioteksplaner – Ny form Textdokument Träffpunkt biblioteksplaner 180507 Trend 2017 – kommunala biblioteksplaner            Presentation Video Trend 2017  PowerPoint Trend 2017  – Kommunala biblioteksplaner Språklig mångfald och nationella minoritetsspråk       … Läs mer

Publicerat i Biblioteksplaner, bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket, kvalitetsdialog, Utvidgat uppdrag | 1 kommentar

Digidel2013 – vad händer nu?

Välkommen 2014, ett nytt år, och för alla ”Digidelare”  en ny situation utan kampanjkansliet och kampanjens inramning. 2014 blir det år när nätverken ska stabiliseras och befästas utan kampanjledningens stöd. Nu är det upp till alla enskilda aktörer att hålla … Läs mer

Publicerat i Utvidgat uppdrag | 1 kommentar

Centrum för Lättläst flyttar till MTM?

I slutet av förra veckan kom Betänkande av Lättlästutredningen, Lättläst SOU2013:50. Göran K Johansson har tillsammans med en grupp experter lagt fram utredningen och dess förslag.  Utredningsgruppen uppdrag har varit att göra en översyn av statens insatser på området Lättläst … Läs mer

Publicerat i Utvidgat uppdrag | 1 kommentar

Kultursamverkansmodellen – slutet på början

I mitten av mars bjöd Kulturrådet in till Samverkanskonferens. Samverkansrådet och regionerna fick under två halvdagar tillfälle att mötas och ta del av ett digert program. Från KB deltog riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg och handläggare Elisabet Ahlqvist. Joakim Stymne, statssekreterare på … Läs mer

Publicerat i Evenemang, Kulturrådet, Utvidgat uppdrag | Lämna en kommentar

Ny bibliotekslag – Lagrådsremissen är klar

Idag kom Lagrådsremissen över Ny bibliotekslag.  Den nya bibliotekslagen blir på en rad punkter tydligare än den nuvarande lagen och man har tagit intryck av KB:s remissyttrande på flera punkter. Fortfarande saknas dock en paragraf om uppföljning av lagens tillämpning. … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Bibliotekslag, Lagrådsremiss, Utvidgat uppdrag | Lämna en kommentar

2012

När KB förra året fick sitt nya nationella samordningsuppdrag så visste vi att förväntningarna var skyhöga. Vi gick in i 2012 med en plan för vilka frågor vi skulle arbeta med under året och med en ny och bred inflytandestruktur  som skapats i dialog med … Läs mer

Publicerat i Avtalslicens, bibliotek, Bibliotekschefsmöte, BIBSAM, Dewey, E-boksutredning, Fjärrlån, ILS, Inflytandestruktur, Kommunala bibliotek, konferenser/kurser, LIBRIS, Nationalbibliotek, Okategoriserade, skola, Skolbibliotek, statistik, Stiftsbibliotek, Utvidgat uppdrag | Lämna en kommentar

Resumé av bibliotekschefsmötet 22 november

Den 22 november var det alltså dags för bibliotekschefsmötet i KBs regi. Konferensen, som inleddes med ett mingel redan kvällen innan, hade ett fullspäckat program och ett 130-tal deltagare. Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg inledde dagen med att hälsa alla deltagare välkomna. … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Bibliotekschefsmöte, Inflytandestruktur, konferenser/kurser, Nationalbibliotek, Utvidgat uppdrag | 2 kommentarer

Nationell mötesplats för alla bibliotek

Nu samlar Kungl. Biblioteket chefer för landets offentliga bibliotek till ett möte i Stockholm den 22 november. Enligt det utökade regeringsuppdraget ska KB vara en tydlig samverkanspart för såväl högre forskning som för alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige. Denna … Läs mer

Publicerat i Bibliotekschefsmöte, Evenemang, Inflytandestruktur, konferenser/kurser, Nationalbibliotek, Okategoriserade, Utvidgat uppdrag | 1 kommentar

Ett bibliotek för alla

Begreppet design för alla eller universell design (eng. universal design) förtjänar att lyftas upp oftare inom biblioteksområdet. Universell design är det begrepp som används i SÖ 2008: 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen … Läs mer

Publicerat i Utvidgat uppdrag | Lämna en kommentar

Grupperna bemannas…

Styr- och expertgrupperna i KB:s nya inflytandestruktur håller på att fyllas med personer. Det är imponerande att se vilka kompetenta personer från landets alla hörn som kommer att bidra till det nationella samverkans- och utvecklingsarbetet! Den 15 februari presenterar vi gruppernas sammansättning … Läs mer

Publicerat i Inflytandestruktur workshop 2011, Utvidgat uppdrag | Lämna en kommentar