Kategoriarkiv: Remissvar

Stor respons på KB:s förslag på samverkansstruktur

Vi vill börja med att tacka för all respons och alla inkomna remissvar och synpunkter på KB:s förslag på samverkansstruktur. Engagemanget har varit stort vilket visat sig i utförliga och idérika remissyttranden. Bakgrund Under vintern har KB tagit fram ett … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Bibliotekslag, bibliotekssamverkan, biblioteksstrategi, BIBSAM, folkbibliotek, högskolebibliotek, KB, Kommunala bibliotek, Okategoriserade, remiss, Remissvar, samverkan, samverkansstruktr, universitetsbibliotek | Lämna en kommentar

KB svarar på Lättlästutredningen

I Lättlästutredningens betänkande Lättläst, SOU 2013:58 föreslår man att  Centrum för lättläst (CFLL) slås samman med Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM). Vi har tidigare sammanfattat utredningen i vår blogg, där huvudförslagen beskrivs. KB har i sitt remissyttrande  förordat att CFLL … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade, Remissvar | Lämna en kommentar

KB har yttrat sig över Högskolestiftelser – DS 2013:49

I veckan lämnade KB in sitt yttrande över Högskolestiftelser – DS 2013:49. Departementspromemorian, som överhuvudtaget inte berör frågor kring högskolestiftelsernas bibliotek, har enligt KB många svaga punkter. KB har därför flera invändningar mot förslaget. En av anledningarna är att förslaget kommer … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Högskolestiftelse, Remissvar | Lämna en kommentar

Ett steg i rätt riktning

  Igår lämnade regeringen över propositionen Ny Bibliotekslag till riksdagen. Som vi redan konstaterade när lagrådsremissen kom, har KB har fått gehör för många av de synpunkter vi lämnade i vårt remissvar. KB är i det stora hela nöjd över … Läs mer

Publicerat i Bibliotekslag, Remissvar | Lämna en kommentar

KB har yttrat sig över Läsandets kultur

För några dagar sedan fick Kulturdepartementet KB:s yttrande över Litteraturutredningens betänkande Läsandets kultur. Vårt remissvar innehåller ställningstaganden som berör det allmänna biblioteksväsendets roll och utveckling. Förslag som handlar om litteratur som konstform har vi inte kommenterat, då det ligger utanför … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Biblioteksersättning, E-boksutredning, LIBRIS, Litteraturutredningen, Okategoriserade, Remissvar, Skolbibliotek | Lämna en kommentar