Kategoriarkiv: Litteraturutredningen

Uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker

Regeringen har gett KB i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker. Vad KB gör nu är att rekrytera en samordnare för uppdraget. KB avser att utföra detta som en integrerad del i pågående utveckling av den nationella  biblioteksinfrastrukturen … Läs mer

Publicerat i bibliotek, E-böcker, KB, Litteraturutredningen, nationell lösning, Okategoriserade, tillgängliggöra | 1 kommentar

Vägen mot en nationell e-bokslösning

För att låntagarna enkelt ska kunna ta del av e-böcker och för att biblioteken ska slippa bygga egna lokala lösningar för e-boksdistribution, är KB:s nationella katalog Libris en viktig byggsten i en sammanhållen lösning för tillhandahållande av e-böcker.   Idag … Läs mer

Publicerat i Avtalslicens, bibliotek, E-boksutredning, Förstudie, LIBRIS, Litteraturutredningen, nationell lösning | 2 kommentarer

Förstudien snart klar

I slutet av januari aviserades att  KB inlett ett arbete med en förstudie i syfte att utreda vilka tekniska utvecklingsinsatser som skulle kunna underlätta för folkbiblioteken, att både tillhandahålla och aktivt arbeta med e-böcker. Undersökningen utgår från den arbetsfördelning Litteraturutredningens förslag medför: att … Läs mer

Publicerat i bibliotek, E-boksutredning, LIBRIS, Litteraturutredningen, Okategoriserade | Lämna en kommentar

KB har yttrat sig över Läsandets kultur

För några dagar sedan fick Kulturdepartementet KB:s yttrande över Litteraturutredningens betänkande Läsandets kultur. Vårt remissvar innehåller ställningstaganden som berör det allmänna biblioteksväsendets roll och utveckling. Förslag som handlar om litteratur som konstform har vi inte kommenterat, då det ligger utanför … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Biblioteksersättning, E-boksutredning, LIBRIS, Litteraturutredningen, Okategoriserade, Remissvar, Skolbibliotek | Lämna en kommentar

Satsning på nationell lösning för e-böcker

Svensk Biblioteksförenings styrelse har idag beslutat att medfinansiera en förstudie med 500 000 kronor till Kungl. biblioteket (KB) i syfte att utreda vilka insatser som behövs för att underlätta för biblioteken att tillhandahålla e-böcker I och med Svensk Biblioteksförenings utvecklingsbidrag … Läs mer

Publicerat i bibliotek, E-boksutredning, Litteraturutredningen, Nationalbibliotek, Okategoriserade | 1 kommentar