Skolinspektionen har inspekterat. Vad händer nu?

Kravet på skolbibliotek har varit inskrivet i skollagen i drygt ett år. Under den tiden har Skolinspektionen hunnit genomföra ett antal granskningar av grund- och gymnasieskolor runt om i landet.

På sin hemsida skriver inspektionen;
”En nyhet i nya skollagen som infördes 1 juli 2011 är krav på skolbibliotek. I Skolinspektionens regelbundna tillsyn första halvåret 2012 fick 33 av 470 granskade grundskolor (7 procent) kritik för att inte ge eleverna tillgång till skolbibliotek enligt skollagens krav. I gymnasieskolan var bilden betydligt mörkare. Hela 30 av 114 gymnasieskolor (26 procent) fick kritik på denna punkt. Nästan alla, 29 av 30, var fristående.”

Den mörka bilden som målats upp i kungliga bibliotekets statistik fördjupas alltså ytterligare. Men vad säger egentligen tillsynen om verksamheterna? Skolbibliotek placeras under tillsynsrubriken omfattning, innehåll och resurstillgång och fokus läggs på att ”eleverna har tillgång till skolbibliotek som används i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”.

Exakt vad detta innebär lämnas till stor del okommenterat. En närmare granskning av kritiken ger en något tydligare bild. Många skolor hävdar till exempel att de har ett skolbibliotek medan Skolinspektionen inte håller med då resursen inte är ”gemensam och ordnad”.

Samarbeten och avtal
Flera av de granskade skolorna säger sig ta hjälp av närliggande folkbibliotek för att tillgodose elevernas informationstillgång. När det gäller 12 av gymnasieskolor och 8 av grundskolorna anser dock inspektionen att det inte går att hävda att folkbiblioteket fungerar som en sådan resurs. Inga avtal är ingångna, ingen plan finns upplagd utan det så kallade samarbetet består i bästa fall av spridda, oanmälda besök från lärare och elever.
Stockholms stadsbibliotek har formulerat ett avtal som de å sin sida kan tänka sig att ingå med skolor i behov av skolbibliotekstjänster. Avtalet innehåller bland annat punkter om att skolan betalar för medier samt minst en halvtidstjänst. Ingen har hittills accepterat avtalet.
Sundbybergs skolor har sedan länge ett samarbete med folkbiblioteket i staden med särskilda skolbibliotekarier samt skrivna avtal och verksamhetsplaner.
Måste man börja fundera på hur skolan respektive folkbiblioteken ska förhålla sig till eventuella samarbeten? Vad behöver skolan få och vad kan folkbiblioteket leverera? Det handlar om två olika verksamheter med två olika uppdrag så frågorna är inte alldeles enkel att besvara.

Utbudet och tillgången
Fem av de kritiserade gymnasieskolorna och tio av grundskolorna fick anmärkning på att de inte hade ett tillräckligt utbud för sina elever. Det kan handla om att man har ett mindre antal hyllor med medier (oftast böcker) eller ett fåtal boklådor som får cirkulera i klassrummen. I fyra av fallen var dessutom de medier som trots allt fanns inte tillgängliga för eleverna eftersom de exempelvis var nedpackade eller fanns i ett låst rum. Skolinspektionen beskriver skolor med föråldrade bestånd och utan avsatta resurser för nyinköp av resurser.
Inspektionen uppmanar rektorerna att se till att eleverna får tillgång till ”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevers och lärares förfogande samt ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. Vad man sedan behöver för att uppfylla detta kan se olika ut för olika verksamheter. Hur ska dessa verksamheter tänka kring sina behov för att kunna göra medvetna val och urval?

Bemanning eller kompetens?
Lagtexten innehåller inga anvisningar om bemanning och personal i skolbiblioteken. Förutsättningarna ser även på detta område oerhört olika ut och man bör kunna diskutera en mängd olika sätt att lösa problemet beroende på vilken typ av skola man är, vilken pedagogik man använder, hur många elever man har och så vidare.
Kan man prata om kompetens snarare än bemanning som ett första steg mot att höja sin biblioteksverksamhet till något mer än bara ett bokrum? Är föreställningen att man uppfyllt ett inspektionskriterium så snart man placerar en fysisk person i ett fysiskt rum under X antal timmar att missa poängen?

De som är på gång
Fem gymnasierektorer och tre grundskolerektorer informerar vid inspektionen om att man är på gång och planerar för skolbiblioteksverksamhet. I tillsynsrapporterna framgår inte hur man planerar att genomföra uppgiften. Inte heller vad verksamheten ska innehålla eller hur den ska fungera som den pedagogiska resurs som krävs.
En av skolorna uppger att de redan i dagsläget har personal med passande utbildning men så är inte fallet på de flesta platser. För att säkra framtida kompetensbehov borde en satsning på fortbildning, både av befintlig och blivande personal, ske. Just nu pågår exempelvis en satsning kallad ”skolbibliotekarielyftet”, i regionförbundet i Kalmar läns regi i samverkan med länsbiblioteken Jönköping, Sydost och Östergötland finansierat av Europeiska socialfonden.

Slutligen
Det finns inga färdiga svar om hyllmeter, personaltimmar eller innehåll att ge när det gäller skolbiblioteksverksamheten. Varje enhet måste helt enkelt formulera vad just dess elever och pedagoger behöver. Många av de granskade skolorna saknar ett uttalat samarbete mellan biblioteket och den pedagogiska personalen vilket gör det oerhört svårt att tillsammans jobba för att eleverna ska nå sina uppsatta mål.
Skolbiblioteket som resurs måste enligt Skolinspektionen vara ”gemensam och ordnad”. Alltså tillgänglig för elever och personal, både fysiskt och i möjligheter att söka.
Lösningarna kan se olika ut.
Hur tänker du kring ditt skolbibliotek som en pedagogisk resurs?

Elin Lucassi september 2012

Läs mer:

http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Skolbibliotek/ (Kungliga bibliotekets skolbiblioteksstatistik)
http://siris.skolverket.se/apex/f?p=Siris:1:0 (Skolverkets tillsynsrapporter)
http://skolinspektionen.se/sv/Tillsyn-granskning/Vagledning/Temasidor/Skolbibliotek  / (Skolinspektionen om skolbibliotek)
http://bibliotek.sundbyberg.se/skolbibliotek (Sundbyberg stad)
http://skolbibliotekarielyftet.wordpress.com/ (skolbibliotekarielyftet)

Det här inlägget postades i statistik, utvärdering och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Skolinspektionen har inspekterat. Vad händer nu?

  1. Pingback: Skolinspektionen minskar granskningen av skolbibliotek – hur påverkar det kvaliteten? | Bibliotekssamverkan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.