Skribenterna

Anna Lundén, enhetschef Nationell bibliotekssamverkan

Carina Heurlin Fernold, handläggare

Laurent Fournier, handläggare

Marja Haapalainen, projektsamordnare

Lilian Larsson, handläggare

Björn Lindell, handläggare

Christian Linders, handläggare

Elisabet Rundqvist, handläggare

Annica Wentzel, handläggare

Britt-Marie Wideberg, samordnare licensgruppen

Karin Widin, handläggare