Om oss

Bibliotekssamverkansbloggen utges av Kungliga bibliotekets avdelning Publik verksamhet, enheten nationell bibliotekssamverkan.

Målsättningen för bloggen är:

  • att sprida nyheter och information kring Kungliga bibliotekets uppdrag för Nationell bibliotekssamverkan
  • att vara ett forum för dialog med alla aktörer som har ett intresse av bibliotekens framtid i Sverige, och därmed säkerställa KB:s målsättning att arbeta ska präglas av öppenhet och transparens