Kategoriarkiv: E-boksutredning

Användarnas behov i fokus för KB:s e-boksprojekt

Regeringen gav i juni Kungl. biblioteket, KB, i uppdrag att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen LIBRIS. Beslutet innebar en fortsättning på KB:s tidigare uppdrag att inleda en försöksverksamhet vilken slutrapporterades till Kulturdepartementet i februari. – Vi kommer att utgå … Läs mer

Publicerat i E-böcker, E-boksutredning, LIBRIS | Lämna en kommentar

Vägen mot en nationell e-bokslösning

För att låntagarna enkelt ska kunna ta del av e-böcker och för att biblioteken ska slippa bygga egna lokala lösningar för e-boksdistribution, är KB:s nationella katalog Libris en viktig byggsten i en sammanhållen lösning för tillhandahållande av e-böcker.   Idag … Läs mer

Publicerat i Avtalslicens, bibliotek, E-boksutredning, Förstudie, LIBRIS, Litteraturutredningen, nationell lösning | 2 kommentarer

Förstudien snart klar

I slutet av januari aviserades att  KB inlett ett arbete med en förstudie i syfte att utreda vilka tekniska utvecklingsinsatser som skulle kunna underlätta för folkbiblioteken, att både tillhandahålla och aktivt arbeta med e-böcker. Undersökningen utgår från den arbetsfördelning Litteraturutredningens förslag medför: att … Läs mer

Publicerat i bibliotek, E-boksutredning, LIBRIS, Litteraturutredningen, Okategoriserade | Lämna en kommentar

KB har yttrat sig över Läsandets kultur

För några dagar sedan fick Kulturdepartementet KB:s yttrande över Litteraturutredningens betänkande Läsandets kultur. Vårt remissvar innehåller ställningstaganden som berör det allmänna biblioteksväsendets roll och utveckling. Förslag som handlar om litteratur som konstform har vi inte kommenterat, då det ligger utanför … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Biblioteksersättning, E-boksutredning, LIBRIS, Litteraturutredningen, Okategoriserade, Remissvar, Skolbibliotek | Lämna en kommentar

Satsning på nationell lösning för e-böcker

Svensk Biblioteksförenings styrelse har idag beslutat att medfinansiera en förstudie med 500 000 kronor till Kungl. biblioteket (KB) i syfte att utreda vilka insatser som behövs för att underlätta för biblioteken att tillhandahålla e-böcker I och med Svensk Biblioteksförenings utvecklingsbidrag … Läs mer

Publicerat i bibliotek, E-boksutredning, Litteraturutredningen, Nationalbibliotek, Okategoriserade | 1 kommentar

2012

När KB förra året fick sitt nya nationella samordningsuppdrag så visste vi att förväntningarna var skyhöga. Vi gick in i 2012 med en plan för vilka frågor vi skulle arbeta med under året och med en ny och bred inflytandestruktur  som skapats i dialog med … Läs mer

Publicerat i Avtalslicens, bibliotek, Bibliotekschefsmöte, BIBSAM, Dewey, E-boksutredning, Fjärrlån, ILS, Inflytandestruktur, Kommunala bibliotek, konferenser/kurser, LIBRIS, Nationalbibliotek, Okategoriserade, skola, Skolbibliotek, statistik, Stiftsbibliotek, Utvidgat uppdrag | Lämna en kommentar

Nationell plattform för folkbibliotekens distribution av e-böcker

Viktigaste uppgiften på KB:s workshop om biblioteken, e-böckerna och framtiden En teknisk plattform för distribution av e-böcker för folkbiblioteken. Det är ett av de främsta önskemålen som framkom när Kungliga bibliotekens avdelning för Nationell samverkan höll en workshop på temat … Läs mer

Publicerat i E-boksutredning | 2 kommentarer

E-boksutredningen snart klar

Nu är e-boksutredningen inne på sluttampen, och en lägesrapportering ges på Bok- och biblioteksmässan på Svensk biblioteksförenings scen.  Tid: fredagen 23/9 kl. 10:00-10:10. Utredningen lägger nedan ut några punkter gällande hur utredningen resonerat kring KBs  roll i e-boksfrågan. Punkterna är framtagna bland annat utifrån grundproblematiken … Läs mer

Publicerat i E-boksutredning | 1 kommentar

E-boksutredningen – en lägesrapport

Semestrarna är över och utredningsarbetet är åter i full gång. Denna veckan har vi arbetat med omvärldsanalys, gått igenom intervjuerna med biblioteksföreträdare samt läst igenom blogginlägg och annat som vi fått tips om. I nästa vecka intervjuas E-lib, Sveriges Författarförbund och Studentlitteratur. Därefter blir det fullt … Läs mer

Publicerat i E-boksutredning | 1 kommentar

Sommarrapport från E-boksutredningen!

Vi arbetar för närvarande med kunskapsinhämtning med särskilt fokus på intervjuer och enkäter. En omvärldsanalys inriktad på norden, England och USA har också rullat igång och kommer att vara klar till andra veckan i augusti. I övrigt har vi för att undvika dubbelarbete … Läs mer

Publicerat i E-boksutredning | Lämna en kommentar