Kategoriarkiv: Bibliotekslag

Nytt för folkbibliotek: Biblioteksplan 2.0 och Nyckeltal 1.0

Kungliga biblioteket och de regionala biblioteksverksamheterna har i samarbete producerat två skrifter som är tänkta som ett stöd för kommunal biblioteksverksamhet. Skriften Biblioteksplan 2.0: Det har under åren funnits många olika uppfattningar om vad en biblioteksplan är och vad den … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Bibliotekslag, folkbibliotek | Lämna en kommentar

Ett steg i rätt riktning

  Igår lämnade regeringen över propositionen Ny Bibliotekslag till riksdagen. Som vi redan konstaterade när lagrådsremissen kom, har KB har fått gehör för många av de synpunkter vi lämnade i vårt remissvar. KB är i det stora hela nöjd över … Läs mer

Publicerat i Bibliotekslag, Remissvar | Lämna en kommentar

Ny bibliotekslag – Lagrådsremissen är klar

Idag kom Lagrådsremissen över Ny bibliotekslag.  Den nya bibliotekslagen blir på en rad punkter tydligare än den nuvarande lagen och man har tagit intryck av KB:s remissyttrande på flera punkter. Fortfarande saknas dock en paragraf om uppföljning av lagens tillämpning. … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Bibliotekslag, Lagrådsremiss, Utvidgat uppdrag | Lämna en kommentar