Författararkiv: Carina Heurlin Fernold

Trevlig sommar önskar Nationell bibliotekssamverkan!

Snart är dags för sommarpaus, men innan dess vill vi återigen tacka för all respons och alla remissvar vi har fått angående förslaget på ny form för samverkan. Arbetet med att justera strukturen utifrån alla svar pågår för fullt och … Läs mer

Publicerat i bibliotekschef, bibliotekssamverkan, biblioteksstrategi, Nationell biblioteksstrategi, Okategoriserade, samverkansstruktur | Lämna en kommentar

Bibblan guidar

Den 15 juni öppnade Bibblan guidar – en ny tjänst som presenterar ca 700 kvalitetsresurser, databaser och andra källor av referenskaraktär, utvalda främst med tanke på folk- och gymnasiebiblioteken samt deras användare. Bibblan guidar bygger på Referensbiblioteket.se, vars poster, som … Läs mer

Publicerat i bibblan guidar, kb:s partner, LIBRIS, Okategoriserade, söktjänst | Lämna en kommentar

KB får i uppdrag att ta fram en nationell biblitoteksstrategi

– Individens rätt till information är en viktig utgångspunkt för KB:s arbete med en nationell biblioteksstrategi, det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till regeringens beslut i dag. Regeringen ger KB i uppdrag att föreslå långsiktiga mål och strategier, … Läs mer

Publicerat i Bibliotekslag, biblioteksstrategi, E-böcker, KB | Lämna en kommentar

Stor respons på KB:s förslag på samverkansstruktur

Vi vill börja med att tacka för all respons och alla inkomna remissvar och synpunkter på KB:s förslag på samverkansstruktur. Engagemanget har varit stort vilket visat sig i utförliga och idérika remissyttranden. Bakgrund Under vintern har KB tagit fram ett … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Bibliotekslag, bibliotekssamverkan, biblioteksstrategi, BIBSAM, folkbibliotek, högskolebibliotek, KB, Kommunala bibliotek, Okategoriserade, remiss, Remissvar, samverkan, samverkansstruktr, universitetsbibliotek | Lämna en kommentar

Nya regler för fjärrlånekompensation

KB har beslutat om nya regler för vilka bibliotek som är berättigade ersättning för expeditionskostnader i samband med fjärrlån, så kallad fjärrlånekompensation. Berättigade är offentligt finansierade bibliotek för forskning och högre utbildning. Biblioteket ska även registrera sitt bestånd i Libris … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Fjärrlån, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ökad tillgång till audiovisuellt material

Kungl. biblioteket inleder nu ett pilotprojekt för att forskare utanför Stockholm på ett enklare sätt ska få tillgång till det digitaliserade audiovisuella material som finns i KB:s samlingar.   I dag är materialet i Svensk mediedatabas, SMDB, tillgängligt för forskare … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Referensbiblioteket blir Bibblan guidar – via LIBRIS

Gunilla Fors på Malmö stadsbibliotek gästbloggar om Bibblan guidar Referensbiblioteket, som utvecklades och drevs av Informations- och lånecentralerna, är en samling med fritt tillgängliga databaser och andra källor av referenskaraktär. Syftet var att skapa en virtuell referenssamling för folk- och gymnasiebibliotek och alla … Läs mer

Publicerat i bibblan guidar, kb:s partner, Okategoriserade, referensbiblioteket | Lämna en kommentar

Nu förverkligar vi en nationell biblioteksstrategi

– Det här är ett uppdrag till nationalbiblioteket att ta fram en plan för hur nationens bibliotek tillsammans ska samverka för nationens bästa. Det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till regeringens vårändringsbudget som gav besked om att Kungl. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Göran Konstenius ny biträdande riksbibliotekarie

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg har utsett Göran Konstenius till ny biträdande riksbibliotekarie från och med 1 november med anledning av att Agneta Holmenmark går i pension vid årsskiftet. Göran Konstenius är idag verksamhetsutredare på KB och har arbetet inom myndigheten och … Läs mer

Publicerat i biträdande riksbibliotekarie, KB, Okategoriserade | Lämna en kommentar

KB:s samverkansstruktur – Förslag på ny form för nationell bibliotekssamverkan

Utifrån KB:s nationella samverkansuppdrag ska KB ha en nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom det offentligt finansierade biblioteksväsendet. Som stöd i arbetet med att utföra detta uppdrag finns idag en inflytandestruktur med representanter från den offentligt finansierade bibliotekssfären … Läs mer

Publicerat i bibliotek, bibliotekssamverkan, förslag, Okategoriserade, remiss, samverkan | 3 kommentarer