Personlig integritet – en oundviklig fråga för biblioteken

PROArs Electronic

PROArs Electronica,
WIR SIND HIER – Surveillance

Att värna personens integritet har alltid varit del av bibliotekens grundläggande värdering, del i den värdeplattform som ska försäkra att alla alltid  fritt kan söka den information hen behöver, utan att det kommer att hållas personen till last. Sekretesslagen föreskriver att uppgifterna om boklån är belagda med sekretess. Sedan 1 januari 2018 har lagstiftningen utökats till att omfatta även användning av informationsteknik:

”Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men”.

Åsa Söderling reder ut begreppen, liksom Kultur i Väst som har arbetat med sekretess, etik och bemötande. 

Fri åsiktsbildning
Den fria åsiktsbildningen finns i regeringsformen och genomsyrar hela Sveriges lagstiftning inklusive bibliotekslagen. I Den femte statsmakten,  biblioteksstrategins omvärldsrapport har Johan Hirschfeldt skrivit ett kapitel om bibliotekens roll i den demokratiska rättsstaten. Hirschfeldt slår fast att biblioteken har en väsentlig roll för att försäkra individens möjligheter att bilda sin egen åsikt, en välinformerad individ har större möjligheter att utöva sin demokratiska rätt. I det sammanhanget har digital information och digital teknik sin självklara plats, att på ett säkert och tryggt sätt använda bibliotekens digitala resurser utan att oroas över informationsläckage, övervakning och datastöld.

Har biblioteken uppdraget?
2015 sammanställde KB de konventioner som har skrivningar om den digitala personliga integriteten.

Dagens teknik har givetvis gett stora möjligheter för individen att skaffa sig aktuell information, orientera sig i samhället, kommunicera och delta. Men samtidigt har tekniken också avigsidor i form av att det delvis blivit lättare att avlyssna, spåra och samla information som är tänkt att vara personlig och ”hemlig”.

Det är ett snabbt växande område som biblioteken måste omvärldsbevaka och kompetensutveckla sig inom. Biblioteken behöver ta sig an uppgiften att försäkra användarna om att den digitala miljön uppfyller grundläggande krav på personlig integritet, så väl digitalt som i rummet.

2016 lade Johannes Soldal fram sin magisteruppsats Lämna mig ifred. Digital övervakning och personlig integritet på svenska bibliotek. Syftet har varit att klarlägga vilket ansvar biblioteken har för sina användares integritet.

Ur Johannes sammanfattning:
”Uppsatsen visar att en av tre kommunbibliotek i Sverige använder sociala insticksprogram på sin webbsida. Intresset för digital säkerhet vid svenska bibliotek sammanhänger med farhågor för grupper i samhället med behov av en hög integritetsnivå. Intresset har väckts av Edward Snowdens avslöjanden om statlig massövervakning och de integritetsproblem som aktualiserades av flyktingkrisen 2015.

Jag använde contextual integrity för att utvärdera praktiken att integrera kommunbibliotekens webbsidor med Facebook. Sociala insticksprogram skickar information om webbsidans besökare till Facebook, automatiskt och utan deras vetskap. Praktiken bryter mot de informationsnormer som råder på biblioteken och bör därför avbrytas. Sammantaget kan sägas att biblioteken har ett ansvar att säkra sina användares integritet och att CI är ett användbart koncept för att utvärdera olika informationspraktiker på biblioteken.”

Data Security Breach, Blogtrepreneur,

Inom IFLA har en rådgivande kommitté bildats Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE) Advisory Committee för att höja medvetenheten hos biblioteken om värderingarna för intellektuell frihet.

Under 2017 tog KB fram en checklista för biblioteken med syfte att minska risken för intrång i besökarnas personliga integritet när de använder digitala tjänster i biblioteksmiljö.

 

Nationell bibliotekssamverkan har tidigare engagerat sig i frågorna om personlig digital integritet, äldre blogginlägg finns här:

Andra resurser:

 

 

Det här inlägget postades i bibliotek, digital delaktighet och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.