På nordisk konferens med KB:s samordningsansvariga för fjärrlån

img_1038

Cecilia Ericson (Foto: Hilda Androls)

Cecilia Ericson är Kungliga bibliotekets samordningsansvariga för fjärrlån sedan november 2015.

Vad innebär det att vara samordningsansvarig för fjärrlån?
Det innebär dels att vara delaktig i det dagliga fjärrlånearbetet på KB. Men även att samordna KB:s funktion för fjärrlån, till exempel bemanning och rutiner. Dessutom är det en nationell roll på så sätt av man är KB:s kontaktperson i fjärrlånefrågor. Till exempel har jag ansvar för att administrera fjärrlånekompensationen. Jag ska även omvärldsbevaka frågor som har betydelse för det nationella fjärrlånearbetet.

Vad har du gjort inom fältet under det första året du har varit samordningsansvarig?
I början handlade det mest om att förändra rutiner inom det lokala fjärrlånearbetet. Dessutom satte jag mig in i den nationella fjärrlånefrågan bland annat genom att delta i ett antal konferenser, både nationella och internationella. Jag har inlett ett samarbete med fjärrlåneansvariga på Sveriges depåbibliotek och lånecentral. Nu ska vi påbörja planeringen för nästa nordiska fjärrlånekonferens som vi ska vara värdar för i Sverige.

Här följer Cecilias rapport från den senaste Nordiska fjärrlånekonferensen ”12th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference” som ägde rum den 12-14 oktober i Köpenhamn och  anordnades av Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker.

Vi inledde vår Köpenhamnsvistelse med ett studiebesök på Danmarks kulturstyrelse och ett samtal med den tidigare KB-medarbetaren Anders Cato och hans kollega Jonna Holmgaard Larsen. Vi fick reda på mer om det system för nationella fjärrlån man inrättat i Danmark.  Många fjärrlånebeställningar behöver inte längre gå via en handläggande bibliotekarie eftersom man släppt på kontrollen av vad låntagarna beställer. Arbetet med sortering av fjärrlåneböckerna har centraliserats till sex olika knutpunkter i Danmark, från vilka böckerna sedan körs ut med en upphandlad transporttjänst.

kopenhamns-hovedbibliotek

Interiör från Köpenhamns huvudbibliotek. (Foto: Cecilia Ericson)

Konferensen inleddes med studiebesök på Köpenhamns Hovedbibliotek, motsvarigheten till stadsbiblioteket, där vi fick en rundvisning i de välbesökta lokalerna samt ett föredrag om en pågående omorganisation av Köpenhamns folkbibliotek. Målet med omorganisationen är att nå ut bättre till de boende i Köpenhamn, inklusive till de ca 40 % av befolkningen som i dagsläget inte använder biblioteket. Detta vill man uppnå med centralisering av delar av verksamheten samt genom kompetensutveckling och specialisering hos personalen. Efter studiebesöket mottogs vi i den vackra läsesalen på Danmarks nationalbibliotek ”Den svarta diamanten”, med förfriskningar och ett föredrag om bokstölder på 1970-talet.

Årets konferens hade rubriken: ” Interlending and Document Supply. Oh My! Connecting Users to What They Want”. Fokus låg på de utmaningar och förändringar som biblioteksvärlden genomgår och därför utgjorde upphovsrätt, digitalisering och e-medier ett genomgående tema. Flera presentationer försökte visa på trender inom dagens fjärrlånearbete.

Ett sådant exempel var Ari Muhonen och Jarmo Saarti från University of Eastern Finland som hade studerat forskares informationssökningsbeteende på två finska universitet. De menade att akademiska bibliotek inte längre har monopol på att hantera och tillhandahålla information till forskare. Istället tar Open Science och forskarnätverk över, forskare delar med sig av sina artiklar direkt till varandra utan biblioteket som mellanhand. Vilken blir bibliotekens framtida roll i ett sådant landskap? Blir det till exempel att bevara forskning baserad på digital information och Open Access för framtiden? Hur kan materialet bevaras hållbart på längre sikt och hur ska detta finansieras? Muhonen och Saarti ser också att en uppgift för biblioteken är att verka upplysande om upphovsrätt inom den akademiska världen.

kongl-bibl-lasesal

Interiör från läsesalen i Den svarta diamanten, Danmarks nationalbibliotek. (Foto: Cecilia Ericson)

Poul Erlandsen från Det Konglige bibliotek i Köpenhamn redovisade en internationell studie som genomförts i olika varianter under flera år.  Som exempel på trender kunde man se att OCLC under perioden 2011-2015 minskat sin dominans som fjärrlånesystem till förmån för en mångfald mindre system och att elektronisk leverans av kopior minskat. Troligen beror minskningen på att man på biblioteken inte vill ta några risker med upphovsrättslagstiftingen. Upphovsrätt och e-material sågs som den största utmaningen bland de tillfrågade i undersökningarna, följt av betalning över nationsgränser och långa leveranstider på grund av ineffektiv postservice.

Under konferensen fick vi flera konkreta exempel på digitalt tillgängliggörande av biblioteks- och arkivmaterial.

Mette Colding Dahl från Det Konglige bibliotek i Köpenhamn berättade om Danmark set fra luften – ett crowd sourcing-projekt. Det Konglige bibliotek har digitaliserat ett antal privata företags äldre foton på hus och miljöer. Fotografierna ingår i skilda arkiv med skilda sökvägar vilket har gjort det svårt att söka ibland dem. Projektet har inneburit att de digitaliserade bilderna har lagts ut på en webbplats och med hjälp av allmänheten har man kunnat identifiera hus på bilderna samt placera ut dem på kartan.

Avslutningsanförandet hölls av Helle Brink från Ålborgs universitetsbibliotek och handlade om glappet mellan användares uppfattning om biblioteken och bibliotekens verkliga roll. I en studie på Ålborgs universitetsbibliotek 2014 konstaterade man att studenterna var mycket dåligt orienterade I vad biblioteket kunde erbjuda dem. Studien ledde till biblioteket i högre grad försöker att vara där studenterna är snarare än att vänta på att de ska söka upp biblioteket.

Vi hälsar alla intresserade välkomna till nästa nordiska fjärrlånekonferens 13th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference som håll i Sverige 2018.

Det här inlägget postades i bibliotekssamverkan, Fjärrlån, kb:s partner och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.