Samverkanskonferensen 2016

17-18 mars träffades landets regioner och län inom Kultursamverkansmodellen. Ett stort antal kulturbyråkrater, som Kulturrådets GD Staffan Forsell kallad dem, deltog i en två dagar lång konferens med en rad olika programinslag.

Programmet inleddes med en trendspaning från Samverkansrådets medlemmar. De åtta representanterna för respektive område i samverkansmodellen hade tio minuter vardera på sig att göra en trendspaning och lyfta fram de viktigaste frågorna just nu.

Konstnärsnämnden berättade om internationella utbyten, ca 900 utbyten och 33,6 miljoner kronor har omsatts. I vissa länder har konstnärsresidens etablerats, med andra länder har det varit utbyten av andra slag. Det finns stora synergier att koppla samman med biståndspolitiken. PGU, politik för global utveckling och Agenda 2030 är båda inriktade på fattigdomsbekämpning och hållbarhet.  Under 2016 fokuserar Konstnärsnämnden på konstnärers inkomster och arbetsmiljöunderökningar.

Kungliga biblioteket  gjorde en klassisk Spanarna spaning, en tes och tre argument. Radioprogrammet som KB syftade på är naturligtvis ”Storm och Levy med Spanarna” som sändes första gången 22 januari 1993, och över 2 000 sändningstillfällen finns i KB:s arkiv.

KB:s spaning lyder: Bibliotek och bibliotekspolitik är på den politiska agendan på ett sätt som inte har skett de senaste fyrtio åren. IMG_8835

Med en bakgrund i 250 års tryckfrihetfrihet och en resumé av de senaste 40 årens utveckling med Libris som nationellt system, bibliotekslag (1997), komplettering av lagen med paragrafen om biblioteksplaner (2005), utvidgat uppdrag till KB (2011) kom så Herdenbergs tre argument:

 • För det första – KB har fått i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi.
 • För det andra – Riksdagen beslutade om en ny bibliotekslag från 1 januari 2014.
 • Mitt tredje bevis handlar om integration, för biblioteken är verkligen nyckelarenor för integration.

KB avslutar med orden: ”Som ni ser utifrån mina exempel så är Biblioteken och bibliotekspolitik på den politiska agendan på ett sätt som inte har skett de senaste fyrtio åren ” och citerar Svensk författningssamling 2013:801 § 2, d.v.s. Bibliotekslagens ändamålsparagraf.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”

 • Kulturrådets  tog vid och berättade att Kulturrådet har ungefär 250 regeringsuppdrag att utföra.
  Trenderna som Kulturrådet tog upp var:IMG_8832
 • Digitalisering
 • Globalisering
 • Urbanisering
 • Migration
 • Polarisering
 • Regionalisering
 • Ekonomi i staten

Nya uppdrag kommer till Kulturrådet och samtidigt finns generella signaler om minskad ekonomi till myndigheterna.

Forsell uppmanade att vi talar om Kulturens värde och tränar på att argumentera varför kulturen behövs. Han konstaterade också att fler och fler uppdrag kopplar till demokrati.

I den efterföljande diskussionen ställdes frågorna: Hur kan vi använda mångfalden? Hur kan kulturen användas? i samband med tankar om hur vi fångar upp de konstnärer som nu kommer till Sverige i asylströmmarna. Konstnärspolitik på regional och kommunal nivå, liksom begrepp som kulturskapare kontra konstnär.

Länsstyrelsen i Skåne gjorde en exposé över genomförda projekt. Från 2010 har projektet Kalejdoskop bedrivits, där man gett röst åt det tysta kulturarvet. Se även här.

2016 har ett nytt projekt tillsammans med Historiska museet rullats ut, Berättelseprojekt som ska skapa berättelsen om Sverige med nya infallsvinklar.

2014 infördes nya nationella kulturmiljömål, hittills har dessa inte hittat in i kulturplanerna helt och hållet.

Hemslöjd, aldrig så hett som just nu? Deltagare samlas från när och fjärran kring ull, olika kvalitéer FullSizeRender (9)och färgningar har skapat ett stort intresse. Hemslöjden har också vitaliserats och det är påtagligt att dagens samhälle både hämtaIMG_8841r influenser från äldre tider och samtidigt utvecklas mot vår tids tolkningar. Hipstermannen, plastbanta och dräkter är ledorden. Dräkter i alla former, både traditionella och helt nyskapade är hett.

 

Riksantikvarieämbetet menar att oron inför framtiden är onödigt stor.
Demografi och migration, att röra sig inom och mellan länder är en megatrend. Maktförskjutningarna som finns blir utmaningar för nationalstaterna och det politiska intresset i samhället är högt. Kultulturarvet och kulturmiljöer ger möjligheter för integration och angår hela samhället. Det behövs en mångfald i berättelserna för att motarbeta antidemokratiska krafter.

Arkiv, fokus på användandet av arkiven. De enskilda arkiven söker nya partnerskap och samarbeten, i synnerhet ABM-samarbeten. De enskilda arkiven har tagit på sig ett särskilt ansvar gentemot civilsamhället.

Riksteatern är en medlemsägd organisation med statliga uppdrag.
Trenden är att samhället går från en transaktionskultur mot en relationskultur, att bygga relationer och engagemang som ger så mycket, mycket mer!
Riksteatern talar om att hitta sin publik, t.ex. när en bokcirkel blir till en teaterföreställning.
Kompetens – bland de nyanlända finns kompetenser som kan inkluderas.
För riksteatern står dans i centrum, och särskilt i fokus samtida dans.

Filminstitutets trender:

 • Rörlig bild är fortsatt hett
  • Regeringen tar ett helhetsgrepp om filmpolitiken
  • Kung Fury
  • Sverige hett i rörlig bild, deltar och får priser i flera internationella sammanhang
 • Demokrati är hett
  • 21 statssekreterare valde ut fyra områden som mest intressanta, ett av dem är kultur och demokrati. Kultur är en viktig fråga
  • Filmen ska bidra till demokratin, det finns ett direkt uppdrag
  • Vem är bäst? Alla slåss om vem…
 • Samverkan är hett
  • Det har bildats referensgrupper mellan kultur och utbildning på departementsnivån, som river vattentäta skott
 • Generationsskiftet
  • Lokala biografer drivs främst av äldre, vilka tar över?

FullSizeRender (11)Som inspiration bjöds publiken på ett föredrag av Helen Featherstone och Patric Fox som berättade om Creative people and places, en satsning i Storbritannien som inspirerat Sverige till satsningen Äga rum.

YouTube Helen och Patric 

75 % av deltagarna i Creative people and places hade inte tidigare varit kulturaktiva. För att kunna följa hur spridningen av kultur spreds till nya delar av befolkningen och bostadsområden som tidigare inte varit kulturaktiva blev insamlingen av postnummer från deltagarna avgörande.

Som avslutning samtalade Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län med Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiministern. IMG_8886

En personlig öppning om vem Per Olsson Fridh är som person följdes av en inledande reflektion om att arbeta med någon annans budget på det sätt man fick lov att göra, bl.a. vänta ett år med att sätta avtryck. Samtidigt menar Olsson Fridh att politik inte kan skynda, det behövs förankring för att bygga strategier.

Kulturen blir allt mer relevant och viktig i förhållande till andra områden, det handlar om förutsättningar för kulturpolitiken på nationellt plan.

Olsson Fridh talar om vikten av att många få vara med och skapa och utöva konst, konstnärlig förnyelse blir aldrig klart! Normkritiska och normkreativa utgångspunkter, det gäller att nå ut i skrymslena, samhället behöver berättelserna. Olsson Fridh fortsätter med tankar om kulturpolitikens utmaningar och arbete över departementsgränserna. Kulturdepartement har arbetat tillsammans med utbildnings-, närings- och justitiedepartementen, bl.a. om upphovsrätten och besöksnäringarna. De kulturella perspektiven tas tillvara i beredningarna på övriga departement. Regionerna har hunnit längre med att riva ner väggarna som funnits, de lokala och regionala nivåerna har hunnit längre jämfört med den nationella och förhållandena mellan departementen.

Politiska prioriteringar behöver stötas och blötas i formaliserade dialoger mellan stat och regioner. Man behöver mötas, men inte för mycket! Gnabbande hör till, men det finns en tillit att vi vill åt sammahåll, både från statens och från regionernas sida.

Olsson Fridh menar att det är en lysande portfölj att samla både kultur och demokrati på samma ministerpost, ministern brinner för båda områdena.  Sambanden mellan demokrati och kultur kan stärkas.

Tillgänglighet och det fria kulturlivet pekas ut som prioriterat, mer kultur till fler genom att dela ut uppdrag för en nationell biblioteksstrategi, genom kulturskolor, genom att stärka biograferna och ”Äga rum”.

Det fria kulturlivet kan göra mer för kultur till fler, civilsamhället är viktiga för framtagandet av kulturplanerna.

Olsson Fridh talade länge om den statliga styrningen, kultursamverkansmodellen, problemen med omprioriteringar inom modellen och balansen mellan statliga pengar och regionala prioriteringar och satsningar. Det går att styra på så många olika sätt, det gäller att hitta balans i prioriteringarna. Prioriteringar betyder inte besparingar, regionerna är ambitiösa i sina satsningar.

Olsson Fridh säger att modellen är bra och ska vara kvar, att alla ska vara med.

 

Antecknat av Elisabet Ahlqvist

Det här inlägget postades i Evenemang. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.