Rapport från nationella referensgruppens möte 19 november

Den 19 november träffades nationella referensgruppen för årets sista möte. På dagordningen fanns flera viktiga punkter, bland annat KB:s inflytandestruktur, nationella utvecklingslinjer och inte minst höstens budgetproposition och förslaget kring nationell biblioteksstrategi.

Nationell biblioteksstrategi

Förslaget om nationell biblioteksstrategi sammanfaller väl med tanken om en ny inflytandestruktur likväl som med modellen för nationella utvecklingslinjer. Om förslaget om nationell biblioteksstrategi går igenom innebär det ett uppdrag på 4 år. Varje år tilldelas KB 6 miljoner, varav 4 miljoner ska gå till arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi och 2 miljoner för fortsatt arbete med att tillgängliggöra e-böcker via Libris. En nationell biblioteksstrategi ska tas fram i samarbete med Kulturrådet och även Myndigheten för tillgängliga medier inklusive övriga biblioteksfären

KB:s inflytandestruktur

Under året har KB:s nuvarande inflytandestruktur utvärderats. Utifrån de rekommendationer som framkom i rapporten var tanken att ett förslag på ny struktur skulle tas fram som sedan skulle remitteras vid årsskiftet 2014/2015. I och med förslaget om en nationell biblioteksstrategi ställde sig nationella referensgruppen positiva till att KB istället tar fram ett förslag på att en tillfällig struktur, en interimsstruktur som gäller fram tills dess att en nationell biblioteksstrategi har strategi utformats.

Förslaget på en tillfällig struktur fokuserar på de uppdrag KB har, det vill säga uppdrag som är direkt hämtade från lag, instruktion och regleringsbrev. För att inte tappa fart är det viktigt att arbetet fortsätter i de grupper som är direkt berörda av de uppdrag KB har. Grupperna ska därför få tydliga direktiv med uppdragsbeskrivningar som är direkt kopplade till KB:s uppdrag. Denna del av den tillfälliga strukturen kan kallas för ”verkstad” till skillnad från den del som aktivt kommer att stötta i arbetet med att ta fram biblioteksstrategin. Här kommer nationella referensgruppen att ha sitt fokus och utgöra en referensgrupp till arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Förslaget kommer att remitteras till de nominerande organisationerna under första kvartalet 2015. Under våren deltar nuvarande inflytandestrukturen i arbetet att ta fram direktiv och uppdragsbeskrivning för respektive grupp.

Inflytandestrukturen i sin nuvarande form är förlängd till och med 30 juni 2015.

Nationella utvecklingslinjer

Under 2014 har arbetet pågått med att ta fram nationella utvecklingslinjer. Under hösten pausades processen och i och med förslaget på en nationell biblioteksstrategi pausas processen ytterligare. Nationella referensgruppen ställdes sig bakom KB:s förslag om att det kommande året bör ses som ett mellanår fram tills dess att det finns en nationell biblioteksstrategi på plats. KB:s föreslog därför att pågående projekt ska ses över och de projekt som kan tänkas behöva extra medel för att kunna nå större effekt på nationell nivå ska få det under 2015. Se alla pågående projekt på kb.se.

Nationella referensgruppen samtyckte till att förstärka några av de pågående projekten under 2015 i väntan på en nationell biblioteksstrategi. Inför kommande möte i nationella referensgruppen, kommer KB föreslå vilka pågående projekt som bör beviljas extra medel under 2015.

Nästa möte i nationella referensgruppen äger rum den 4 mars 2015.

Det här inlägget postades i Budgetproposition, Inflytandestruktur, KB, KB:s inflytandestruktur, Kulturrådet, LIBRIS, MTM, Nationell biblioteksstrategi, Nationella referensgruppen, Nationella utvecklingslinjer, Projektbidrag. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.