Digitaliserade dagstidningar

Teknikskifte
Sedan 1979 har KB mikrofilmat de dagstidningar som vi får in som pliktleverans från tryckerier. För att erbjuda bättre tillgång till materialet har fyra bibliotek fått kopior på mikrofilmerna. Dessa så kallade pliktbibliotek är universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala.

Det har blivit allt svårare att bedriva detta arbete eftersom mikrofilmsmarknaden gett vika för digital teknik. Kostnaderna har stigit och framtiden har varit oviss. I samråd med Utbildningsdepartementet har KB bestämt sig för att övergå från mikrofilmning till digitalisering av dagstidningar.

2010-2013 har KB tillsammans med Riksarkivet digitaliserat dagstidningar i stor skala inom ramen för ett EU-projekt. Ungefär 5 miljoner tidningssidor har digitaliserats inom projektet. Från våren 2014 digitaliserar vi de pliktlevererade dagstidningarna löpande.

Utveckling av sökgränssnitt
För att göra materialet sökbart har KB utvecklat ett gränssnitt som börjar beta-testas 18 juni i KB:s mikrofilmsläsesal. För att utveckla ett så bra och användarvänligt gränssnitt som möjligt har ett team med experter på tidningar, systemutvecklare, UX-designers, grafiska designers, gränssnittsprogrammerare och projektledare under några olika veckor testat gränssnittet tillsammans med användarna i KB:s mikrofilmsläsesal. Arbetssättet kallas Minimum Viable Product, MVP och innebär att man börjar med en hypotes, tar fram något testbart och får reaktioner. Utvecklingsprocessen kan ni följa på Librisbloggen.

I den utvecklade tjänsten kommer man att kunna söka i svenska dagstidningar från 1800-talet och framåt. Material nyare än 150 år är upphovsrättsskyddat och kan endast läsas på KB. I betaversionen finns enbart två tidningar med. För att hjälpa användaren med förberedande arbete utanför KB gör vi det möjligt att söka i fulltexten och sedan presenteras maskade artiklar där endast några ord visas. Utifrån den bilden går det att markera favoritartiklar som kan öppnas och läsas i sin helhet på KB. Tjänsten kan också vara en ingång till att hitta artiklar som sedan kan läsas i tryck eller på mikrofilm på andra bibliotek.

Vad innebär teknikskiftet för biblioteken?
Övergången från mikrofilm till digitalt får konsekvenser för biblioteken. Samtidigt som sökbarheten i materialet ökar så finns upphovsrättsliga begränsningar. KB har möten med Bonus Copyright Access för att få till stånd en avtalslicens* som ger de fyra pliktmottagande universitetsbiblioteken möjlighet att tillgängliggöra det digitaliserade tidningsmaterialet för sina låntagare. När en sådan avtalslicens är på plats, och vad den kommer att kosta, går i dagsläget inte att säga.

Det finns också ett intresse från andra bibliotek att få tillgång till materialet. Ett flertal bibliotek, både folk- och högskolebibliotek, har tidigare köpt mikrofilmade dagstidningar av KB. Det som de redan har köpt finns ju kvar men hur deras framtida tillgång ska ordnas är inte klart. De samtalen med Bonus Copyright Access kommer inte att inledas förrän de fyra pliktbibliotekens licens finns på plats.

Vilket tidningsmaterial kommer att finnas digitalt?
Alla pliktinlämnade dagstidningar fr om 1 januari 2014 kommer successivt att finnas digitalt.

Följande dagstidningar kommer att vara digitaliserade:

  • Svenska dagbladet 1884-
  • Aftonbladet 1831-
  • Expressen 1944-
  • Dagens industri 1983-
  • Göteborgs aftonblad 1888-1921
  • Dagens nyheter 1864-1921, 2014-

I dagsläget har KB inga ekonomiska medel att påbörja en digitalisering av de övriga historiska tidningssamlingarna men välkomnar alltid samarbeten som möjliggör att fler delar av det historiska materialet kan digitaliseras och tillgängliggöras digitalt.

All tidningsproduktion är idag digital och KB arbetar med att få till sådana samarbeten med tidningshusen som kan möjliggöra leveranser av digitala filer, så kallade tryck-pdf:er. Skulle det bli möjligt slipper vi digitalisera pliktinlämnade tidningarna och resurserna kan läggas på digitalisering av äldre tidningssamlingar istället.

 

*Inom upphovsrätten menas med avtalslicens ett avtal som har ingåtts mellan användaren av ett upphovsrättsligt skyddat verk och en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området. Avtalslicensen ger användaren rätt att utnyttja verk av det slag som avses med avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisationen.

Det här inlägget postades i dagstidning, digitalisering, gränssnitt, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.