2012

När KB förra året fick sitt nya nationella samordningsuppdrag så visste vi att förväntningarna var skyhöga. Vi gick in i 2012 med en plan för vilka frågor vi skulle arbeta med under året och med en ny och bred inflytandestruktur  som skapats i dialog med bibliotekssverige.

Planen har varit en plattform för de aktiviteter som vi arbetat med under året. Vi menar att biblioteken är en viktig samhällsresurs och att de ingår i ett nätverk. KB är navet i nationell bibliotekssamverkan som arbetar för gemensam infrastruktur för fri information, och för att Sverige ska kunna uppvisa bibliotek med hög kvalitet och kompetens.

Biblioteken är en samhällsresurs

Att biblioteken är en resurs i samhället har inte minst blivit synligt genom Digidel 2013 . Biblioteken är mycket aktiva i kampanjen och deras vardagliga insatser har synliggjorts för andra aktörer i samhället. KB:s insats som partner i Digidel har till största delen utgjorts av aktivt deltagande i de olika grupperingar som finns inom kampanjen: kampanjledningen, analysgruppen och samverkansgruppen. Vi samfinansierar den nationella samordnaren för länsbibliotekens engagemang i kampanjen och arrangerar seminarier och nätverksträffar.

Biblioteken är ett nätverk

Under året kom äntligen förslaget till ny bibliotekslag  på remiss! I KB:s remissyttrande  betonade vi att de olika bibliotekstyperna skulle ses som jämbördiga partners i ett nätverk och att uppföljningen av lagen borde förtydligas och utvidgas. Vi föreslog konkreta förbättringar till de flesta paragrafer.

2012 tog KB beslut om en viktig förändring av bibliotekslandskapet genom att ge Informations- och lånecentralerna, depåbiblioteket och Internationella biblioteket tydligare uppdrag och roller. Förändringarna kommer att genomföras 2013-2015.  Specialbiblioteken har fått en koordinator och en kartläggning av stiftsbiblioteken ligger färdig lagom till jul. Skolbiblioteken har varit en het fråga under året. Skollagen ställde krav på att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek och genom skolbiblioteksrapporten blev det tydligt att finns åtskilligt kvar att göra.

Kungliga biblioteket är navet i nationell bibliotekssamverkan

Inflytandestrukturen omfattar 100 aktiva deltagare som bidrar med kunskap och erfarenheter som rådgivare till KB. I november samlades svenska bibliotekschefer på KBs bibliotekschefsmöte på Hilton i Stockholm, bland annat för att ta del av den aktivitet som pågår i styr- och expertgrupper.

Gemensam infrastruktur för fri information

Libris har arbetat hårt under året. Det arbetet kan man följa i librisbloggen. Intensivt har även arbetet med Dewey varit.

Open Access har fått en ny samordnare under året och i oktober kom regeringens forskningsproposition med förslag om nya uppdrag för KB inom området.

BIBSAM-konsortiet öppnade upp för nya målgrupper och genomförde en utredning gällande om KB kan sluta licensavtal även för kommunala bibliotekLitteraturutredningen föreslog i sitt slutbetänkande att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ska vara folkbibliotekens avtalspart för rättighetsinnehavarna när det gäller upphovsrättsskyddade e-böcker. Vidare föreslås att ”Kungl. biblioteket får i uppdrag att möjliggöra för externa distributörer att tillhandahålla e-resurser via den nationella katalogen Libris och säkerställa att upphovsrättsligt fri e-litteratur finns tillgänglig denna väg för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet.”  KB har tillsatt en projektledare som påbörjat en förstudie kring ett nationellt system för att tillhandahålla e-böcker till bibliotek och väntar nu på att se om utredningens förslag blir en prop och ett uppdrag.

Bibliotek av hög kvalitet

En temastudie kring e-resursernas påverkan på universitets- och högskolebiblioteken har påbörjats och kommer att slutföras under nästa år.

Biblioteken i planerna . Ett möte i Söderköping blev startpunkten för KBs och länsbibliotekens samarbete kring att följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna i kommuner och landsting i enlighet med bibliotekslagen antas och används. Tillsammans provar man en modell för långsiktigt kvalitetsarbete.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för de kommunala biblioteken. Hur syns detta i bibliotekens planer? Detta synliggörs i rapporten Barnen i planerna.

Statistik väcker alltid intresse, och så gjorde även årets biblioteksstatistik.  Mest uppmärksamhet fick ändå skolbiblioteksrapporten som pekade på att hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Trots att det sedan 2011 står i skollagen att  alla skolenheter  ska ha tillgång till skolbibliotek, oavsett huvudman.

I november rapporterade expertgruppen om framtidens biblioteksstatistik, revision, definitioner men också frågor som behöver synliggöras och utvärderas på annat sätt än med statistik. Detta är ett värdefullt underlag för vidare arbete i flera år framåt.

Bibliotek med hög kompetens

Under året har KB samordnat ett stort antal utbildningsinsatser inte minst inom Libris tjänster och system, Dewey, databaslicenser, open access och kvalitetsarbete. Ungefär 1500 deltagare har deltagit i ett 30-tal arrangemang inom uppdraget nationell samverkan. Vi har också utvecklat kontakterna med forskning och expertgruppen arbetar med att ta fram exempel på hur man kan arbeta med forskningsanknytning av biblioteksverksamhet.

Till slut

Vi som arbetar med nationell bibliotekssamverkan på KB vill tacka för alla fantastiska insatser  och kloka synpunkter under året! De rapporter vi producerat under året är en grund för vidare arbete. Vi ser fram emot ett nytt intensivt år, där vi hoppas kunna arbeta vidare i dialog och där även nya spännande frågor får utrymme.

Tills dess önskar vi er God jul!

 

Det här inlägget postades i Avtalslicens, bibliotek, Bibliotekschefsmöte, BIBSAM, Dewey, E-boksutredning, Fjärrlån, ILS, Inflytandestruktur, Kommunala bibliotek, konferenser/kurser, LIBRIS, Nationalbibliotek, Okategoriserade, skola, Skolbibliotek, statistik, Stiftsbibliotek, Utvidgat uppdrag. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.