Litteraturutredningens förslag välkommet

Inte heller jag har förstås haft tid att läsa Litteraturutredningen i sin helhet ännu, så här mitt under pågående Bok- och biblioteksmässa. Men nyfikenheten var för stor för att jag skulle kunna hålla mig borta från att göra ett par väl valda sökningar i den pdf som ligger uppe på regeringen.se. Särskilt en passage, som också lyfts fram i dagens DN Debatt-artikel signerad Tomas Lidman et al., intresserar mig särskilt.

Litteraturutredningens slutbetänkande föreslår ”[…] att regeringen förtydligar uppdraget i den del som handlar om Libris och anger att KB via den nationella bibliotekskatalogen Libris ska göra litteratur i elektronisk form tillgänglig för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet.”

Det här är i mina ögon väldigt spännande läsning. När jag började på Kungl. biblioteket i juni inledde jag med att försöka kartlägga möjliga KB-insatser och ta reda på vilken av dem som skulle ha störst verkan vad gäller frågan om e-böcker på (tack vare det nya uppdraget kanske främst folk-) bibliotek. Och en möjlig framkomlig väg påminner mycket om vad Litteraturutredningen idag föreslår.

När Nationella referensgruppen träffades 13 september talade jag under rubriken ”E-boksmaskin?” om nyttan med en nationell teknisk infrastruktur med uppgift att fungera både som ett slags federerat databassystem och repository/lagringsplats. Eller med andra ord: med uppgift att fungera både som sluss och kärl.

Ett sådant nytt lager mellan användare och e-bok skulle öppna upp för en rad möjligheter, och inte nödvändigtvis bara för folkbiblioteken. För det första skulle fler aktörer enklare kunna distribuera e-böcker och andra e-resurser till folkbibliotek (och i förlängningen även andra intressenter) nationellt via Libris – den sänkta inträdesbarriären skulle även möjliggöra kompletterande ersättningsmodeller vid sidan om den nu allenarådande. Vidare skulle lagringen säkerställa att upphovsrättsligt fria titlar görs tillgängliga via och utan kostnad för just ”det allmänna biblioteksväsendet”. Den kan förstås också komma att omfatta både biblioteksutgivna eller -producerade titlar med olika ersättningsvarianter som distribueras via kommersiella kretslopp, vid sidan av biblioteksförsörjning.

Följer man tangentens riktning kan man skönja utbyten, projekt och kanske rent av nya affärsmodeller som potentiellt skulle kunna gynna både förlag och bibliotek. Inte minst skulle kommande digitaliseringsprojekt av till exempel backlist-titlar – i både stor och liten skala –  få större verkan om det fanns en nationell uppsamlingsplats som distribuerar de digitaliserade titlarna.

Jag skulle gärna fortsätta spåna fram fler möjliga fas 2-projekt, men tror samtidigt det kan vara lämpligt att stanna till ett tag och kanske till och med backa ett par steg. Hur långt har KB kommit i det här arbetet? Vi har inte ens lämnat startblocken, är det korta svaret, även om vi konstaterar att ett arbete påbörjats. Men vi befinner oss i allra högsta grad i ett inledande idéskede och ovanstående ska alltså inte uppfattas som en formell avsiktsförklaring. I nästa vecka håller vi en första, övergripande och till stor del intern workshop som syftar till att identifiera nyckelfrågor (främst gällande de tekniska aspekterna) som anger riktning på följande researchfas.

Och där någonstans väcker Litteraturutredningens förslag också en del frågor. Om man bedömer att KB ska gå vidare med ett projekt av den här typen, hur ska det i så fall finansieras? Både utveckling och drift/underhåll kommer sannolikt att kräva ytterligare resurser. Vilka friktionsytor omfattas inte av ett sådant här infrastrukturprojekt, och vilka aktörer är bäst lämpade att ta sig an dessa? I oktober träffar jag SKL:s Louise Andersson, och ser fram emot att inleda arbetet med att koordinera våra respektive verksamheter med Litteraturutredningens förslag i bakhuvudet.

Det är intressanta tider just nu. Skulle regeringen komma att förtydliga KB:s uppdrag i enlighet med vad Litteraturutredningen föreslår kommer vi vara väl förberedda.

Jag står i för övrigt KB:s monter 9–11 även imorgon (fredag) – kom gärna förbi en sväng med både idéer och frågor.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.