Dolly – Daisy Online Delivery: en gemensam satsning för att tillgängliggöra talböcker på folkbibliotek och högskolebibliotek

Tre parter har ingått i projektet:

Dolly är en gemensam satsning för att tillgängliggöra talböcker på folkbibliotek och högskolebibliotek. Talböckerna produceras och distribueras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Mål med projektet
är att göra TPB:s talböcker tillgängliga på Stockholms stadsbiblioteks webbplats samt i Jönköpings högskolas bibliotekskatalog i nedladdningsbart format.

Ambitionen har varit att alla talböcker skall finnas sökbara på respektive biblioteks hemsida. När man loggat in med sina vanliga lokala låntagaruppgifter får man direkt åtkomst till de nedladdningsbara ljudfilerna. En grundförutsättning för detta är att de lokala biblioteken själva kan identifiera och urskilja talbokslåntagarna och se till så att TPB får tillräckliga uppgifter om låntagaren för att kunna garantera de upphovsrättsliga aspekterna i lösningen – de nedladdningsbara filerna är vattenmärkta med låntagarens personliga uppgifter.

Med talböckerna integrerade i bibliotekskatalogen får låntagaren ett naturligt sammanhang till resterande utbud av medier, evenemang och artiklar.

Dolly har bekostats med projektmedel från KB och Kulturrådet, förutom det som respektive bibliotek själva bidragit med.

Varför ha KB valt att satsa på Dolly?
Vi menar att projektet är en avsevärd förbättring i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och som är i behov av talböcker. Låntagaren har möjlighet att hämta sina talböcker alla tider på dygnet från valfri plats och görs således mer oberoende av att hämta talböcker på biblioteket. Genom att talböckerna blir tillgängliga genom det lokala biblioteket bibehålls kontakten mellan låntagaren och biblioteket. Med möjlighet att se det samlade utbudet av alla medieformer kan låntagaren välja en eller flera medieformer, t.ex. att låna även i textform för att kunna användas parallellt med talboken.

En annan viktig aspekt har varit att samtliga TPB:s talboksposter blir tillgängliga, antingen hämtade från LIBRIS eller från BTJ, för att talbokslåntagarna inte ska begränsas av några former av urval.

Den tekniska lösningen är inte specifik för vare sig Bibliotek.se eller Högskolebiblioteket i Jönköping, båda formerna av teknisk lösning kan tillämpas av andra bibliotek.

KB hoppas naturligtvis att på sikt kommer fler bibliotek att integrera talböcker i sina lokala kataloger med någon av de modeller som tagits fram under Dollyprojektet.Stockholms stadsbibliotek
SSB har utvecklat ett API som  kommunicerar med TPB:s API och dess olika tjänster. Katalogposterna hämtas från BTJ.

Användaren loggar in på webbplatsen biblioteket.se . Om personen är en registrerad talbokslåntagare visas ett avtal för nedladdning av digitala talböcker som måste godkännas innan nedladdningen kan påbörjas.

 

 

 

Låntagaren kan söka upp boken i sökgränssnittet eller klicka sig vidare via det inspirationsmaterial som presenteras på webbplatsen.

När låntagaren hittat sin bok, i antingen formatet DAISY digital ljud eller DAISY digital ljud o text, är två stora tydliga knappar presenterade på fullposten. En knapp möjliggör provlyssning och en knapp startar nedladdningen av talboksfilen. Det är även möjligt att ladda ner en ISO-fil för CD-bränning.


 

Högskolebiblioteket i Jönköping
Högskolebiblioteket har utvecklat en lösning som jämför träffarna i den egna katalogen med de talboksposter som finns i LIBRIS.

När en sökning görs i katalogen görs även en kontroll mot talboksposterna i LIBRIS, och  i så fall skrivs direktlänken till talboken ut i träfflistan tillsammans med en högtalarsymbol.

 

Talbokslänken leder till TPB:s webbplats där studenten får logga in som talbokslåntagare.

För att inte belasta LIBRIS servrar i onödan så läggs en sökcach på en lokal server.

Talboks- och Punktskriftsbiblioteket
TPB har implementerat ett Dolly API som är en teknisk integration med TPB:s digitala bibliotek.

Ett API har utvecklats med åtkomst till tjänsterna:

– Catalog – Lista med information om alla böcker i katalogen samt information om en viss bok (ex om den är nedladdningsbar)

– Bookfetch – Används för att ladda ned talböcker

– Booksample – Provlyssning av talbok

– Security – Används för att validera inloggning av användare (Dollybiblioteket). Låntagaren är registrerad i Dollybiblioteket. Dollybiblioteket är i sin tur registrerat hos TPB.

Projektrapporten

För mer information om TPB:s API se http://www.tpb.se.

Om ni vill veta mer om TPB:s API kan ni  kontakta:
Ulf Wikman
Tel: 08-58002797
e-post:ulf.wikman@tpb.se


Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.