Uppgiftsdriven, intressedriven eller lustläsare

Vilken läsarkategori tillhör du? Och vilken eller vilka bör biblioteken prioritera?

Häromdagen presenterades här på KB den så kallade behovskartläggningen, en studie om Emma Tarandi, InUsedet digitala bibliotekets målgrupper och deras behov som gjorts av företaget inUse tillsammans med representanter från KB och Stockholms stadsbibliotek. Kartläggningen innehåller en hel del intressanta kunskaper kring användarnas behov och önskemål och tanken är att studien ska vara en grund för beslutsfattning kring digitala bibliotekstjänster i allmänhet och Libris-katalogen i synnerhet.

Studien bygger dels på dokumentation av äldre intervjuer men också ett tjugotal nygjorda intervjuer med olika användare.

Det intressanta i sammanhanget är att studien bygger på kvalitativ research och fokuserar på användarnas behov snarare än att dela upp användarna och gruppera dem efter ålder, kön, utbildningsnivå, geografisk hemvist et cetera. I stället har man gjort en så kallad behovsanalys som fokuserar på användarnas/målgruppernas behov och drivkrafter.

Resultatet blev att man brutit ner behoven i tre typer av beteenden:

  • De uppgiftsdrivna
  • De intressedrivna
  • Lustläsarna

Frågan för beslutsfattarna blir vilken eller vilka av dessa målgrupper man ska prioritera när man bestämmer inriktning och utformning på framtidens bibliotek och bibliotekstjänster. Här följer en kort sammanfattning av de olika målgrupperna och hur biblioteken bör agera för att möta just deras olika behov och önskningar.

Good enough räcker

De uppgiftsdrivna kan vara en forskare, en student eller någon annan som har ett uppdrag att lösa, som de kanske inte nödvändigtvis valt själva. Kanske att skriva en uppsats eller en rapport De uppgiftsdrivna kännetecknas av att de vill snabbt ha tag på en bok/ källa som är tillräckligt bra för att lösa uppgiften.

Lärdomen för biblioteken blir då att de uppgiftsdrivna behöver ämnesöversikter, listor över referenslitteratur och förslag på liknande träffar. De vill också orientera sig inom ett område och ha hjälp att komma igång och vill snabbt kunna veta om boken/texten går att ladda ner eller finns tillgänglig i fysisk form.

Specifika krav kräver bra metadata

De intressedrivna är, som framgår av rubriken, främst drivna av sitt intresse, eller rent av passion för ett ämne eller en fråga. De har höga krav på att hitta exakta och specifika böcker/källor och de gör gärna stora ansträngningar för att hitta och komma åt rätt material. De vill öka och fördjupa sina kunskaper i sitt område och vill gärna sprida dem i olika nätverk.

Lärdomarna för biblioteken, om man vill möta de intressedrivnas behov, blir då att göra det lättare att bevaka och följa utvecklingen inom särskilda områden. De behöver också bra metadata för att kunna avgöra om de har hittat rätt källa eller text. De vill också gärna bidra till att höja kvaliteten på sitt intressematerial genom att dela med sig av kunskaper.

Lustläsare – topplisteläsare, nischläsare och stickspårsläsare

Lustläsaren är en person som vill ha något bra att läsa på direkten. De läser oftast sådant som är brett och lättillgängligt och går gärna på spontanitet. Lustläsarna delas sedan in i undergrupper, exempelvis ”topplisteläsaren” som vill hänga med i det senaste som alla talar om, ”nischläsaren” som håller sig till vissa genrer eller författare och ”stickspårsläsaren” som gärna läser olika typer av böcker och gärna smalare titlar.

Lärdomen för biblioteket när det gäller lustläsarna är de vill ha listor och gärna länkar till recensioner, bokcirklar och aktiviteter kring populära böcker och författare. De vill också ha inspiration och tips liknande eller helt andra materialtyper.

Vilken/vilka bör prioriteras

Vilken eller vilka av dessa gruppers behov ska man prioritera? Det finns inga självklara svar. Användarnas behov och önskemål måste stämmas av mot uppdraget som regleras i bibliotekslagen och andra lokala målsättningar och dessutom mot andra aktörer, kommersiella och icke-kommersiella, som kan erbjuda alternativa tjänster som täcker behoven.

Det här inlägget postades i Okategoriserade, utvärdering. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Uppgiftsdriven, intressedriven eller lustläsare

  1. Väldigt intressant! Jag uppskattar indelningen i olika användarkategorier och tror det är viktigt att ha dessa med sig i prioriteringsarbete. Väldigt svårt att tillfredsställa ”alla” i en och samma tjänst… Spontant funderar jag på om det finns en fjärde användarkategori: ”Administratören” – en person som ofta arbetar på bibliotek, förlag, i beslutsfattarnivå på universitet eller på någon myndighet.

    Administratören är i första hand inte intresserad av enskilda böcker/artiklar, utan vill hålla koll på utgivningstrender, se förändringar och samband i bok/artikelproduktionen, eller hålla koll på bibliotekets inventarier… Administratören kan nog vara både uppgifts- eller intressedriven, men har en helt annat målsättning. Anledningen till att jag skulle vilja lyfta fram detta beteende är för att det också borde finnas med i prioriteringsdiskussionen.

    Hur som helst antar jag att det kommer mer dokumentation från projektet än denna bloggpost, och ser fram emot att ta del av den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.