Kategoriarkiv: Bibliotekslag

Ett steg i rätt riktning

  Igår lämnade regeringen över propositionen Ny Bibliotekslag till riksdagen. Som vi redan konstaterade när lagrådsremissen kom, har KB har fått gehör för många av de synpunkter vi lämnade i vårt remissvar. KB är i det stora hela nöjd över … Läs mer

Publicerat i Bibliotekslag, Remissvar | Lämna en kommentar

Ny bibliotekslag – Lagrådsremissen är klar

Idag kom Lagrådsremissen över Ny bibliotekslag.  Den nya bibliotekslagen blir på en rad punkter tydligare än den nuvarande lagen och man har tagit intryck av KB:s remissyttrande på flera punkter. Fortfarande saknas dock en paragraf om uppföljning av lagens tillämpning. … Läs mer

Publicerat i bibliotek, Bibliotekslag, Lagrådsremiss, Utvidgat uppdrag | Lämna en kommentar